Omrokering i tandplejen

Helle Bidstrup er i øjeblikke konstitueret som overtandlæge.