Børn - Tandpleje

Barnet hører til i Den Kommunale Tandpleje fra fødslen og inviteres på besøg i tandklinikken ved 1 1/2 års aldren.

I barnets første år orienterer sundhedsplejersken om sundhed, kost og tandpleje. Forældrene har mulighed for at aftale tid med tandplejen, hvis de har behov for det, og man er velkomne til at kontakte os lige fra barnet er født.

Når barnet er 1 ½ år inviteres det på tandklinikken, hvor barnet, forældrene og tandplejepersonalet lærer hinanden at kende.

Forældrene oplyses om sundhed, kost og tandbørstning.

Ved ca. 3 års alderen inviterer vi igen barnet en tur på tandklinikken.

Hvis man ønsker at benytte en anden kommunes tandpleje, skal dette meddeles tandplejens kontor skriftligt. Andre kommuner kan dog afvise barnet af kapacitetsmæssige grunde.