Unge

De unge fortsætter med regelmæssige eftersyn efter behov, indtil de fylder 18 år.

Efter den unge er fyldt 16 år, er det muligt frit at vælge mellem Den Kommunale Tandpleje og privat praktiserende tandlæge. Skiftet er betinget af, at man forinden meddeler det til Den Kommunale Tandpleje og at der bliver skrevet kontrakt mellem den privatpraktiserende tandlæge og Den Kommunale Tandpleje.

Ved valg af privat tandlæge dækker Den Kommunale Tandpleje udgiften for aldersgruppen 16-18 år.

For de 16-18 årige gælder samme regel for skift af tandplejetilbud til anden kommune som for børn.

Ved det sidste besøg hos Tandplejen, vælger den unge en privat praktiserende tandlæge.

Hvis du ønsker det, sender Tandplejen relevante oplysninger til den privat praktiserende tandlæge, som sørger for, at den unge bliver indkaldt første gang.