Omrokering i tandplejen

Ny overtandlæge er Hadrian Pop. Han tiltræder sin stilling pr. 1.5.2017. Hadrian afløser Karin Nysted Jensen, som gik på pension 1.4.2017