Bedste børster tænder

Den kommunale tandpleje har valgt at deltage i projektet – "Hvorfor skal bedste have børstet tænder?" Projektet er tilrettelagt og koordineret af De Offentlige Tandlæger i samarbejde med FOA's social og sundhedssektion.

Projektet fokuserer på plejehjemsbeboernes mundhygiejne eller mangel på samme og forudsætter, at plejehjemmene i kommunen tilslutter sig.

Følgende fakta danner baggrund for projektet:

1. At to ud af tre ældre på plejehjem har naturlige tænder


2. At over halvdelen af alle ældre på plejehjem har huller i tænderne


3. At halvdelen af de ældre på plejehjem har gener fra munden, der påvirker deres livskvalitet


4. At de fleste beboere på plejehjem har en særlig høj risiko for at få huller i tænderne, fordi de er tørre i munden pga. medicinindtagelse


5. At ca. 80 % af alle ældre på plejehjem har behov for hjælp til den daglige tandbørstning, men at under 10 % af beboerne får den nødvendige hjælp til den daglige tandbørstning


6. At langt de fleste ældre på plejehjem - 90% - vil tage i mod hjælp til tandbørstning, hvis hjælpen formidles på den rigtige måde


7. At ca. 10 % af alle tilfælde af lungebetændelser på plejehjem kan undgås ved en tilstrækkelig mundpleje


8. At 100-200 dødsfald årligt som følge af lungebetændelse hos plejehjemsbeboere, hvilket kan undgås ved forebyggende mundpleje


9. At mangelfuld mundpleje hos plejehjemsbeboere koster samfundet 20 -25 mio. kr. om året alene i hospitalsindlæggelser


10. At der en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og udviklingen af parodontose. Parodontose mindsker muligheden for at kontrollere sukkersyge


11. At man hos svage ældre kan se sammenhæng mellem vægttab og problemer med tænder og mund


12. At kommunen har pligt til at tilbyde ældre på plejehjem tandpleje (omsorgstandpleje), hvis den ældre ikke kan benytte praktiserende tandlæge. Dette gælder også forebyggende tandpleje


13. At tidlig opsporing af mangelfuld mundhygiejne er altafgørende.

Projektet startede i november -13 og afsluttes i løbet af foråret -14.

Men det er vores håb, at de rutiner, som personalet på plejehjemmene har indarbejdet løbende under dette projekt vil fortsætte.