Omrokering i tandplejen

Bente Bøgild er i øjeblikket konstitueret som overtandlæge.

 

Beredskab i forbindelse med COVID-19

 

Beredskab i forbindelse med COVID-19

 

Tandplejen holder fra mandag d. 27/4-2020 atter åben på alle klinikker. Se andetsteds omkring åbningstider.

Udgangspunktet er en gradvis øget aktivitet i tandplejen, men niveauet skal fortsat hvile på hensynet til at reducere smittespredning jævnfør sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der vil derfor fortsat være tilsat færre patienter end normalt pr. uge, grundet forholdsregler i forbindelse med COVID-19. Der vil ligge en faglig vurdering bag hvilke patienter, der tages ind nu, og hvilke der må vente lidt endnu. Vi følger løbende de retningslinjer, vi får fra sundhedsstyrelsen.

Tandplejen vil tage personlig kontakt til de borgere der er udvalgt til at komme til tandlægen, således der kan aftales en tid.

Hvis du har behov for akut tandlægehjælp skal du kontakte tandplejen telefonisk, så vi kan planlægge bedst muligt, så færrest mulige mennesker sidder i venteværelset på samme tid.

 

  • Det er ikke tilladt at møde op på tandklinikken uden forudgående aftale.
  • Man skal melde afbud hvis man har symptomer på COVID-19.
  • Tag kun én pårørende med på tandklinikken.

 

Tandklinikken Kaas tlf.: 72 57 85 10

Tandklinikken Aabybro tlf.: 72 57 85 17

Tandklinikken Brovst tlf.: 72 57 85 14

Tandklinikken Fjerritslev tlf.: 72 57 85 14

 

 

 Info om nødbehandling udenfor tandplejens åbningstid kan ses andetsteds på hjemmesiden.