Omrokering i tandplejen

Helle Tarp Bidstrup er i øjeblikket konstitueret som overtandlæge.