Sunde bisser

Forbedring af tandsundheden i Jammerbugt blandt børn og unge.

Tandsundheden i Jammerbugt Kommune er bedre end nogensinde blandt børn og unge. Det viser nye tal for 2014. De 18-årige unge, som forlod Den Kommunale Tandpleje i Jammerbugt Kommune havde i 2014 3,93 huller i gennemsnit pr. ung. Der er forbedring på alle årgange fra 3 -18 år. De 18-årige havde i 2007 5,8 huller pr. ung i gennemsnit, 5,62 i 2008, 5,59 i 2011, og altså faldende til 3,93 i 2014. Til sammenligning er landsgennemsnittet for de 18-årige pr. ung på 3,17 i 2014 og regionsgennemsnittet 3,48 i 2014.

Billede af tandlæge, patient og klinikassistent

Tandlæge Trygve Engen og klinikassistent Maria Bønding. Patienten er Jacob Johansen

Ser man på den samlede andel af nul huller i tænderne for de 18-årige unge, ser det således ud: I 2014 var der 35 % af de 18-årige, som havde nul huller. I 2007 var der 22 % med nul huller i tænderne, i 2011 25 %. Procentsatsen af de 18-årige unge med nul huller bliver altså større og større over årene og viser også, at tandsundheden bliver bedre og bedre.

- Det er vores mål, at tandsundheden i Jammerbugt Kommune skal være lige så god som landsgennemsnittet. Jeg mener, at grunden til de fine tandsundhedsresultater i 2014 er, at vi arbejder rigtig meget med anerkendende kommunikation i forhold til patienterne. Derudover yder vi en ekstra indsat i forhold til de børn og unge, der har særlige behov, siger overtandlæge Karin Nysted Jensen, fra Den Kommunale Tandpleje i Jammerbugt Kommune.

Ser man på alle årgange fra 3 til 18 år med 0-huller i tænderne, er der for de 3-årige i 2014 97 % uden huller i tænderne. Landsgennemsnittet er også på 97 %. For de 5-årige 82 % for Jammerbugt og landsgennemsnittet er på 86 %. For de 12-årige 73 % for Jammerbugt og landsgennemsnittet er på 78 %. De 15-årige 52 % for Jammerbugt og landsgennemsnittet er på 58 %.

FAKTA:
Sundhedsstyrelsen følger nøje udviklingen i børn og unges tandsundhed i Danmark på baggrund af kommunernes årlige lovpligtige indberetning af tandsundhedsforhold til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR). Der indberettes for alle årgangene 3 år, 5 år, 7 år, 12 år, 15 år og 18 år.