Superbørstere fra Pandrup

4. A. fra Pandrup, som hører under Kås klinikken er den klasse, som har opnået den største forbedring blandt superbørstere fra skolerne i Kås, Pandrup, Saltum, V. Hjermitslev og Ingstrup.

Alle 4. klasserne gennemgår et undervisningsforløb i tandbørstning. Projektet bliver præsenteret for forældrene ved det første forældremøde i klassen umiddelbart efter sommerferien. Klasserne besøges to gange før jul og to gange efter jul.

Superbørstere Pandrup

Superbørstere fra Pandrup.

- Vi gennemgår tandbørsteteknik. Børnene får smurt plakfarve på tænderne for at synliggøre, hvor bakteriebelægningerne sidder. Vi har så et system efter hvilket vi kan udregne et plaktal. Dette får børnene så med hjem på en seddel hver gang. Meningen er selvfølgelig, at der helst skal ske en forbedring, så der er mindre plak, siger overtandlæge Karen Nysted Jensen.

Vinderne af Superbørsteprojektet, er den klasse, der har haft størst forbedring.

Fakta
Alle 4. klasser i Jammerbugt Kommune har deltaget i superbørster-projektet.
Projektet forløber over hele skoleåret og starter med en orientering til forældremødet på skolerne lige efter sommerferien.
Derefter undervises børnene på alle skoler i tandbørstning 3 - 4 gange i løbet af skoleåret.
Der er også superbørstere for de andre tandklinik-områder.