Ældre

Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til borgere, hvis helbred afholder borgeren fra at benytte den almindelige tandpleje.

Tilbuddet omfatter undersøgelser, behandling, tandrensning, råd og vejledning. Tilbuddet retter sig ligeledes mod protesebærere.
Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i eget hjem.

Man kommer med i ordningen ved at henvende sig til det daglige personale, der kan bede en visitator vurdere, om man er berettiget hertil. Pris er kr. 550  pr. år fordelt på månedlige rater. Prisen justeres årligt.

Personer, der får tilbudt offentlig omsorgstandpleje, kan vælge istedet at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Borgeren skal kontakte tandplejen inden overgang til privatpraktiserende tandlæge. 

Kontakt

Konstitueret overtandlæge:

Bente Bøgild

Skolevej 2, Kås
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 85 10

 

 

Tandplejen Fjerritislev

Tjørnevej 11
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 85 14

Tandplejen Aabybro

Kattedamsvej 34
9440 Aabybro
Tlf: 72 57 85 17

Tandplejen Brovst

Skolevej 1
9460 Brovst
Tlf: 72 57 85 14

Kontakt pr. sikker mail som borger: KLIK HER 

Kontakt pr. sikker mail som virksomhed: KLIK HER