Ældre

Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til borgere, hvis helbred afholder borgeren fra at benytte den almindelige tandpleje.

Tilbuddet omfatter undersøgelser, behandling, tandrensning, råd og vejledning. Tilbuddet retter sig ligeledes mod protesebærere.
Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i eget hjem.

Man kommer med i ordningen ved at henvende sig til det daglige personale, der kan bede en visitator vurdere, om man er berettiget hertil. Pris er kr. 520  pr. år fordelt på månedlige rater. Prisen justeres årligt.

Kontakt

Overtandlæge
Hadrian Pop
Skolegade 2
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 85 10
taka@jammerbugt.dk

Tandplejen Fjerritislev
Leder: Helle Bidstrup
Tjørnevej 11
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 85 14
tafj@jammerbugt.dk

Tandplejen Aabybro
Leder: Jette Panum
Kattedamsvej 34
9440 Aabybro
Tlf: 72 57 85 17
taaa@jammerbugt.dk

Tandplejen Brovst
Leder: Helle Tarp Bidstrup
Skolevej 1
9460 Brovst
Tlf: 72 57 85 13
tabr@jammerbugt.dk