Fritvalgsordning

Ny lov pr. 1.1.2018.

Indvisiterede ældre, der ønsker et andet tandplejetilbud en det, som kommunen  stiller til rådighed, kan vælge at modtage tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Den kommunale tandpleje skal dog orienteres om skift, inden behandling påbegyndes.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196984