Om specialtandpleje

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne-og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Udover de nævnte persongrupper kan visse personer med cerebral parese, autisme samt andre med betydelig og varig funktionsnedsættelse henvises til Specialtandplejen. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje –eller pædagogisk bistand.

Henvisning til specialtandplejen.

Læger, tandlæger pædagoger og andre personer, der kender én godt kan henvise til den kommunale specialtandpleje. Man henvender sig på den kommunale tandpleje, hvorefter man som oftest vil blive indkaldt til en konsultation på klinikken. Tandlægen vil herefter foretage en bedømmelse af, om man er berettiget til specialtandpleje. 

Specialtandplejen administreres af Tandplejen, Jammerbugt Kommune.

Leder: Tandlæge Sima Hassanvand, Skolevej 1, 9460 Brovst


Egenbetaling er max kr. 2050 pr. år. Denne pris justeres årligt.

 

 

 

 

 

Kontakt

Konstitueret overtandlæge:

Bente Bøgild

Skolevej 2, Kås
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 85 10

 

 

Tandplejen Fjerritislev

Tjørnevej 11
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 85 14

Tandplejen Aabybro

Kattedamsvej 34
9440 Aabybro
Tlf: 72 57 85 17

Tandplejen Brovst

Skolevej 1
9460 Brovst
Tlf: 72 57 85 14

Kontakt pr. sikker mail som borger: KLIK HER 

Kontakt pr. sikker mail som virksomhed: KLIK HER